Regulamin kodów rabatowych

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH


Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym smigi.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci ustalonego przez Sprzedawcę ciągu znaków i cyfr, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym smigi.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);


Sprzedawca – Electric Vehicles Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735357;


Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy. Uczestnikami Promocji mogą być wszyscy klienci, którzy dokonają zakupów w sklepie internetowym na stronie www.smigi.pl (dalej „Sklep internetowy”)  przed upłynięciem daty ważności kodu  zarówno przy zakupach z założeniem pełnego konta jak i w ramach zakupu jednorazowego;


Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego smigi.pl;


Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.smigi.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;


Sklep - sklep internetowy smigi.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.smigi.pl


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym smigi.pl.

II. Warunki ogólne.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym smigi.pl
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.


III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje poprzez prowadzone działania w social media Sprzedawcy, poprzez udostępnienie przez osobę trzecią lub podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje, bądź przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
 2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy zaznaczyć pole „Mam kupon rabatowy” a następnie wpisać podany ciąg znaków w polu i zatwierdzić przyciskiem „Użyj” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
 5. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
  Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 6. Jeśli klient posiada dwa różne kody rabatowe z różną wartością zniżki dla tych samych produktów, to w takim wypadku dla Klienta zostanie wybrana zniżka korzystniejsza.
 7. Kody rabatowe nie są sumowane. 

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm., dalej „Ustawa”), jest Sprzedawca
 2. Klienci podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania tych danych osobowych dla celów Promocji.
 3. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Klientów będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie oraz ustawie z dnia 18.07.2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422). 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.smigi.pl w zakładce Twoje Konto.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
 2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2020 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl